Privacy - elineskincare

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ga naar de inhoud

Privacy

. Uitschrijven : stuur mail naar info@elineskincare.be met melding "uitschrijven"

. Privacyverklaring
E-line Beauty Skincare verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
E-line Beauty Skincare is de handelsnaam van de eenmanszaak die gevoerd wordt door Eline Vierstraete, gevestigd te Verruestraat 25 , 8510 Marke.
Voor verdere informatie,vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op e-lineskincare.be en info@e-lineskincare.be
 
. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking :
De onderneming  die beslist om deze gegevens bij te houden is schoonheidsinstituut e-line beauty skincare BV.

. Cookies beleid
De website maakt enkel gebruik van functionele cookies teneinde de functies binnen de website te laten werken.
 
. Verwerker:
De onderneming die de data verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke voor de gegevensbewerking is
Ibeauty, Rozenstraat 1   3630 Maasmechelen.
 
. Verwerkingsdoeleinden
E-line Beauty Skincare verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer, om uitvoering te geven aan onze samenwerking (overeenkomst) en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de verzamelde gegevens:
-          Voor- en achternaam
-          Emailadres
-          IP-adres
-          Geslacht
-          Adres en woonplaats
-          Telefoonnummer
-          Geboortedatum
-          Aankoopgeschiedenis
-          Behandelingsgeschiedenis
-          Voorbije en toekomstige afspraken
-          Interne nota’s

Deze persoonlijjke gegevens worden enkel bijgehouden voor eigen werkomgeving en enkel voor eigen communicatie naar klant toe.
 
. Rechtsgrond(en) van de verwerking
 
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de GDPR, of de European General Data Protection Regulation : de nieuwe versie van de AVG, of ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij verwerken uw gegevens o.a. omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met E-line-wellness afsluit. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de toestemming , heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.
 
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer, zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is in het kader van de verwerkingsdoeleinden en om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op gebied van boekhouding). Wij zullen uw gegevens verwijderen indien u gedurende 2 jaar onze diensten of producten niet meer heeft afgenomen
 
Recht van inzage, verbetering, wissen , beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens
 
De klant heeft te allen tijde recht op inzage (toegang) van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.
 
Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te laten doorsturen.
 
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen :
 -          Zelf de instellingen van zijn klant account aan te passen;
 -          Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres : info@elineskincare.be ;
 -          Een brief te richten aan Eline Vierstraete , Verruestraat 25 , 8510 Marke
 
 
Direct Marketing
 
Wij zullen u direct marketing berichten sturen via e-mail. Deze berichten betreffen eigen of door E-line-wellness aangeboden producten en diensten. Wij hebben uw elektronische contactgegevens ontvangen in het kader van het aangaan van onze samenwerking (bv. bij het aanmaken van een account op de website). Anderzijds hebben wij uw elektronische contactgegevens mogelijks ontvangen op het ogenblik dat u zich heeft ingeschreven om nieuwsbrieven te ontvangen.
 
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Indien de klant geen  direct marketing berichten meer wenst te ontvangen, kan die  een e-mail sturen naar info@e-line-wellness.be met de vraag om u uit te schrijven.
 
Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de
Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer : Drukpers 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be. Vanaf 25 mei 2018 kan een klacht ingediend worden bij de Gegevensbeschermingautoriteit.
Terug naar de inhoud